Web Title:一起來做伙一起來做伙

2017-11-13 20171104教育前線報告(~~歡迎踴躍上線填寫~~公務人員退休撫卹基金運作線上意見調查)(第290期)

教育前線報告

報告內容如附檔。

2017-11-13 20171102教育前線報告(106年度會員暨會員子女教育獎學金申請結果出爐)(第289期)

教育前線報告

報告內容如附檔。

 

2017-11-13 20171101教育前線報告(106學年度新進教師增能研習二~「班級經營之學習規劃與溝通」)(第288期)

教育前線報告

報告內容如附檔。

 

2017-11-13 20171031教育前線報告(救救菜英文!!英語發音輕鬆學-兩小時學會KK音標)(第287期)

教育前線報告

報告內容如附檔。

救救菜英文!!英語發音輕鬆學-兩小時學會KK音標

時間:106/11/16(四)14:00-16:00(13:30報到)
地點:臺南市教育產業工會會議室
地址:臺南市北區和緯路一段2號(成功國中校內)

註:若報名踴躍,超過場地容納人數(30人),本會保有場地更動權利,將提前通知已報名人員,報名截止日為11月10日(五)18:00

Google表單報名網址如下:https://goo.gl/vMVcV5

 

亦可至全國教師進修網報名,網址:https://www1.inservice.edu.tw/ 

2017-10-26 20171026教育前線報告(自己的權益​自己爭取- 臺南市教育產業工會代理教師合理聘期爭取說​明會)(第286期)

教育前線報告

報告內容如附檔。

2017-10-19 20171019教育前線報告(-高鐵乘車​兌換券—最低8折起-)(第285期)

教育前線報告

報告內容如附檔。

2017-10-19 20171018教育前線報告(環境教育講​座-「最後一道菜」)(第284期)

教育前線報告

報告內容如附檔。

2017-10-17 20171016教育前線報告(給我正式教​師缺!教育問題不能用省錢方式處理)(第2​83期)

教育前線報告

報告內容如附檔。

2017-10-11 20171007教育前線報告(團結是進行式)(第282期)

教育前線報告

報告內容如附檔。

2017-09-26 20170923教育前線報告(狂賀!本會會員楊易霖老師及杜翌群老師榮獲106年度全國SUPER教師評審團特別獎)(第281期)

教育前線報告

報告內容如附檔。

更多消息

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40
 • slider image 41
 • slider image 42
 • slider image 43
 • slider image 44
 • slider image 45
 • slider image 46
 • slider image 47
 • slider image 48
 • slider image 49
 • slider image 50
 • slider image 51
 • slider image 52
 • slider image 53
 • slider image 54
 • slider image 55
 • slider image 56
 • slider image 57
 • slider image 58
 • slider image 59
 • slider image 60
 • slider image 61
 • slider image 62
 • slider image 63
 • slider image 64
 • slider image 65
 • slider image 66
 • slider image 67
 • slider image 68
 • slider image 69
 • slider image 70
 • slider image 71
 • slider image 72
 • slider image 73
 • slider image 74
 • slider image 75
 • slider image 76
 • slider image 77
 • slider image 78
 • slider image 79
 • slider image 80
 • slider image 81
 • slider image 82
 • slider image 83
 • slider image 84
 • slider image 85
 • slider image 86
 • slider image 87
 • slider image 88
 • slider image 89
 • slider image 90
 • slider image 91
 • slider image 92
 • slider image 93
 • slider image 94
 • slider image 95
 • slider image 96
 • slider image 97
 • slider image 98
 • slider image 99
 • slider image 100
 • slider image 101
 • slider image 102
 • slider image 103
 • slider image 104

20161012仁愛教師會研習

搜尋

QRCode

QR Code

網站列表

推文工具

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

維基百科查詢

懸浮微粒 (pm2.5) 預報

空氣品質 (PSI) 預報

線上聊天室

倒數計時

2016 聖誕節

標籤

萌典查生字-1