Web Title:202202

20210917 FLASH EVENT

活動日期:2021-09-17
學校配合中秋節,在下課時間10分鐘舉辦全校快閃活動,只要說出各年級通關密語,即可獲得柚子一顆,遲了就等明年囉!! 大家拿到柚子自動發揮創意,老師覺得很有趣,拍照留下記錄。

活動剪影

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16

20181109健康檢查說明會